I dag visar vitsippan sina små och skira  knoppar för mig. Det gäller bara att se ner lite så får man dem väl i synfältet. Välkänd vårblomma med vita eller vitrosa kronblad, ofta med rödviolett utsida. Flikade, samt tredelade blad. Förekommer i skogar, samt hagar och dikeskanter. Bildar ofta stora mattor av vita blommor i områden där den trivs. Anemones nemorosa blommar i regel normalt i slutet av April. Vitsippa finns i nästan hela landet, men den är ovanlig i fjälltrakterna och saknas helt allra längst i norr. Den växer i skogs- och hagmarker, dessutom gärna i lundar. Den anses vara giftig och därför finns den i förteckningen över giftiga växter. Den är inte fridlyst som blåsippan är.
Fyndet är bakom radhusen på Cellovägen mot Elfrida Andrés väg. (Uppsala)