Vårens blommor är här samt med dessa även vårens fåglar. Under mina promenader senaste helgen fruktlöst letande efter backsippa. Däremot hittade jag flera andra arter som Gulsippa, anemone ranunculoides, samt dessutom blåsippa och vitsippa, samt svalört, nagelört, Benmaskros och Hästhov. Dessutom stod tusensköna i hög blom på gräsmattan vid Ultuna. (SLU) . Den gula svärdsliljan har ännu bara lite korta blad som sticker upp ur sumpmarken där den för övrigt trivs bra.
Nu väntar vi på Kungsängsliljan som kommer om någon månad, då har sommaren kommit. Jakten på backsippa och andra ännu saknade exemplar av vårens blommor fortsätter ännu en tid.

Fåglar

Visst blev det en del spaning även på fågel, men inte så många som fotograferats därför att de har ju så bråttom de små rackarna. Observation av de vanliga arterna som gråsparv, Pilfink, Talgoxe, Blåmes, Sädesärla, Ringduva, Stadsduva, Kråka, Råka, Kaja, Gräsand, Sothöna, Knölsvan, Kanadagås, Grågås, Knipa samt diverse olika småfåglar, både vadare och busksmygande arter.

 

Nåja det kanske blev några fåglar, de bara fanns där liksom… åsså en katt bland allt annat.