En skön och solig Måndag med svaga till måttliga vindar lämpar sig väl till att gå en runda och se om vårens växter vågat sig fram. En stor vide hade slagit ut sina ”tassar” och smältvattnet låg stilla och blankt. Skogen är variationsrik, vissa områden med klippformationer och mycket gran, medan andra delar var släta, delvis mer sumpaktiga med mer lövträd. Den andra halvan av skogen har mer inslag av gamla försöksodlingar av barrträd. Tidigare rapport från denna del finner du på denna länk.

Den här gången såg jag inga blommor, frånsett viden då. Några enstaka fåglar, kråka och koltrast, dessutom hördes en hackspett i sitt letande på en trädstam och några små pipiga dunbollar jag varken hörde eller såg vad de var för sort.