Jag fick för mig att göra ett besök i Bäcklösa Natura 2000 reservat därför att jag inte varit där på ett år nu så ett besök skulle sitta bra. Det är ett naturreservat som ligger närmast min boning och är lätt att nå då jag mest går till fots. Reservatet ligger mest i stadsdelen Bäcklösa och gränsar till Ultuna, Valsätra och Gottsunda, därför är det lätt att nå för många i stadsdelarna.
Reservatet är delat i två delar av Gottsunda allé som går från Gottsunda ner till Ultuna. På grund av denna väg har man byggt en mycket bred och rymlig gångtunnel som gör att även vilda djur ska kunna komma under vägen  och därmed slippa korsa en hårt trafikerad väg..

 

Vädret

var fint för ett skogsbad, jag gick in via gula stigen och Upplandsleden upp i de högre områdena. Här lufsade jag glatt runt en del och fotade mossor och lavar men även lite annat i naturen. I dag hade jag mitt macroobjektiv monterat på min Nikon D5600, även ett litet zoomobjektiv på 28 – 55 mm var med utifall att. Mobilen med kamera och 30 ggr adapter var med men kom inte till användning. Nästa tur ska stativ med.

Det här området har vissa likheter med Vårdsätra skog, gammelskog och snårskog om vartannat. Lite blötmarker som troligen torkar ut under sommaren, det var nog mest smältvatten  nu. Stora tallar och granar, några fallna av rotröta vekar det som. Dock finns inga försöksodlingar av främmande träd här. I Vårdsätra skog var jag nyss.

 

Betesmarker

På Valsätrasidan utan några betande djur nu. Jag gick kors och tvärs och tänkte mig att komma ut ungefär där jag gick in vid Gottsunda allé. MEN… är jag kanske lite vilse? Njaaee.. inte alls, jag kom trots allt ut vid betesmarkerna som ligger mot Valsätra, därför att det var lättast att gå här och varifrån Valsätraskolan syntes. Emellertid så bestämde jag mig då för att gå utmed gång och cykelvägen som löper utmed Slädvägen tillbaka till Gottsunda allé och åter hem igen. På vägen hem spanade jag efter vårtecken men bara några maskrosblad som lyste grönt i allt det gråa.

Cinnoberbaggen är en rödlistad skalbagge som lever på gamla, grova aspar.
Den är huvudanledningen till att Bäcklösa reservatet söder om Uppsala har utsetts till Natura 2000-område.