Ja många arter kan man ”kryssa” här om man besöker stället flera gånger och vid olika tider. Nu har det tunnat ut med stora fåglar som gäss och svanar. Andra arter tillkommer istället. I dag 15/4 fick jag Storspov, Enkelbeckasin, Brunand, Gräsand, Sothöna, Krickpar, Grågås, Kanadagås, Knölsvan, Skrattmås, en Fisktärna, Tofsvipor, Fiskmås och Trutar.
Problemet va att alla vistades på ”andra sidan” av den stora vattenytan som är en svämyta av Fyrisån. Dessutom var det duktigt med trafik av besökare i tornet så det vibrerade hela tiden, svårt med riktigt bra skärpa.
Några bilder blev det i alla fall.Spovarna tofsvipor och enkelbeckasiner var för långt bort idag.