Jag gick den 7/10 med en grupp fotografer fån Uppsala Fotografiska sällskap i Stadsparken i Uppsala följt av ett besök på kända kaféet Fågelsången. Efteråt smet jag iväg till Centralen.

Vi träffades vid Pumphuset nära svandammen vid 10 tiden. Sakta vi gick fram genom parken och gruppen splittrades då och då. Hösten har nu slagit till ordentligt, löven rodnar mer och mer. Båtarna tas upp på löpande band. Ett mindre motionslopp pågick med målet i Stadsparken. En katt av finare sort var ute och motionerade husse. Promenaden vändes vid kap. Man får ofta nya vyer när man går i andra riktningen. Låter bilderna tala.

Vid centralen blev det lite tågspaning. Många stressade resenärer gick av och på de lokala och regionala tågen.
Även här får bilderna tala.

Matning av änder Svandammen.

Insektshotell i stadsparken.

Närmare bild av ena insektshotellet.

Islandsbron avslutar farleden fyrisån.

Asptrappan vid Islandsbron.

Blomsterbestyckad båt.

Bogserbåtsfamilj.

Gång och cykelbron vid stadsparken.

Eskader besöker Uppsala hamn.

Bron öppnas för eskadern.

Eskadern passerar.

Udda husbåt.

Långfärds seglare i vinterkokong

Höstens säkraste tecken, båtupptagning

Nytt grepp på studenternas, sittplatser i fyrisån ??

Katt utför motionspromenad med sin husse.

 

Upptåget, till vänster Salatåget, till Höger Tierp – Gävle tåget.

Salatåget har gått.

SJs biljettsystem, automater i gångtunneln under järnvägen.

Avstigande resenärer från regionalt tåg

Uppsala Älvsjö via Arlanda avgår mot Sthlm.

Spår 7 Norr

Spår 3, avgång om 11 minuter med SL linje 38

Spåren efter tågen.

Gångtunneln under spåren.

Gula regionalbussarnas hållplatser.

Vattentapp till Lennakatten.

Duva försöker fälla resenär