Jag kan inte fullfölja editeringen av bildspel med Elements, det ges ingen möjlighet till inställning av bilds speltid eller transision. Enda resultatet som blir är en svart skärm med musik. Klickar man på den svarta skärmen stannar bildspelet och en bild visas. Här borde inställningar för grund värden i speltid mm visat sig men prog. verkar hoppa över det. När bildspelets förhandsvisning spelat klart är programmet låst och kan inte gå tillbaka utan måste avslutas.

 

Denna video visar sista sekunderna på spelet, jag har inte lagt in träväggen, den bara fanns där.

ARVE

 

Jag har hittat ett program som liknar bildspelsredigeraren i Elements, det är NCH Software Slideshow editor.
Så här blev ett första försök på 45 sekunder. https://youtu.be/68zB_FnIMj4 

Musiken är hämtad gratis från Moderskeppets musikarkiv.