Så klart du ska bygga holk, inte en utan många. De behövs.

På hösten är det rätta tiden att sätta upp nya holkar. Då får den hänga ute och vädra ut nylukten, dessutom får vinterns fåglar ett önskat nattskydd.

Naturhistoriska museet håller sig framme, här en länk till deras sida om holkbygge.

Här en beskrivning från Bioresurs UU (Uppsala universitet).

Peters naturblogg ger oss denna ritning.

Det behövs knappast fler beskrivningar, ritningar på fågelholkar. I Peters naturblogg trycks det lite för renslucka via botten och även dränering där.