Tamduva  Columba livia,  

 

Kännetecken:
33 cm. Härstammar ursprungligen från den vilda klippduvan och förekommer idag med stora individuella dräktvariationer. En del liknar klippduvan och kan vara omöjliga att skilja från denna. Tamduvan har grå dräkt (ljusare ovan), vit övergump och breda svarta vingband. Vingundersidorna är vita och skiljer sig från skogduvans, som är grå. Halssidorna kan också vara grönskimrande. Från denna typ finns sedan alla övergångar via spräckligt vitgrå till helt vita. Även individer med helt andra färger förekommer, exempelvis brun, svart och rödaktig.

Tamduvan finns i samhällen och städer över större delar av landet med undantag för delar av Norrland.

Vegetabilisk föda där frön, gröna skott och knoppar är viktiga näringskällor. Tar i städer även brödsmulor och utnyttjar foderplatser. Den har ett kuttrande läte liksom klippduvan.