Anas penelope  Sång

45 – 51 cm. Hanen i praktdräkt en iögonfallande gulaktig pannbläs. Ljust vinrött bröst.
Förväxlingsrisk: Brunand: Helt brunt huvud som kontrasterar mot det svarta bröstet.

Häckar spritt över hela landet men övervägande häckar i de norra delarna.I högre grad än övriga änder så hämtar bläsanden sin föda ur växtriket. Äter gärna då spätt gräs, nate och andra vattenörter. Ungarna är dock beroende av animalisk föda.
Lätet är en lite vinande melodisk vissling.

Häckar:
Häckar lite varstans i anslutning till vattendrag, små tjärnar eller sjöar.

Namnet bläsand kommer av att hannen i praktdräkt har en gräddfärgad pannbläs på det i övrigt rödbruna huvudet. Arten har även kallats för viand, vriand och brunnacke. Bläsandens historia i norra Sverige är mycket bristfälligt känd. Sedan däremot är artens spridning söderut under de senaste 50 åren väl dokumenterade. I Dalarna saknades bläsanden helt som häckfågel i början av seklet, men sedan 40-talet har antalet häckningar ökat betydligt. Arten har efter hand sakta men säkert spridit sig allt längre söderut.