Björktrast

Turdus pilaris  Sång

Kännetecken: 26 cm. Stor kraftig trast. Grått huvud, rödbrun rygg, grå övergump och lång helsvart stjärt. Strupe och bröst är ockrafärgade med kraftig svart streckning. Flaxande flykt. Vita vingundersidor.
Häckar i gles skog, parker och trädgårdar, även i fjällbjörkskog, ofta i glesa kolonier.