Janneskonst.blogspot.com får ett nytt ansikte. Adressen går till 2022 års tavlor. Allt nytt både på janneskonst och vildnatur läggs nu in på den nya https://www.sm5mek.se Den är placerad på det Svenska webbhotellet Inleed med 3 parallella serverplatser i mellansverige.

Vildnatur kommer att försvinna under första halvåret, troligen mitten av juli. Dess innehåll är då i stort flyttat till sm5mek.se/foto . Min matsida som legat på gratissida med reklam finns nu utan reklam på sm5mek.se/mat. De gamla sidorna kommer att gå och är läsbara men får inga uppdateringar. Den gamla amatörradiosidan sm5mek.se är död och raderad. Något radiorelaterat kanske kommer upp på den nya.