Den 19/9 2017 tog jag en längre tur i de båda halvorna Bäcklösa Natura 2000 reservatet består av. Här var det rejäla höjder som helt göms av skogen. Träffade en gammal bekant som låg och lurade på en sten. Mycket svamp även här men inget jag kände igen så de får vara.