I dag var det inte så mycket fågel på området, alla sångsvanar har dragit vidare och grågässen var förhållandevis få. Fyra knölsvanar fortfarande kvar. Kanadagässen något fler. Så har skrattmåsarna anlänt och stod för en del av ljudkulissen i dag. Där fanns även några fiskmåsar. Storskarvar fanns det, fyra stycken samt storskrak och sothöna, knipa och gräsand. Dessutom visade sig en sädesärla vid iskanten.
Vid ett tillfälle lyfte många gäss på en gång och det var havsörnen som cirklade förbi på avstånd, Nötkråka passerade från Nåntuna till åsen bakom oss.  en liten blåmes satt och höll serenad i busken bredvid oss.
Ett par tofsvipor svepte förbi men gick inte ner för landning. Två skator passerade längs ån bråttom till någonstans.
På hemvägen såg och hörde jag ett par ringduvor som fladdrade mellan de stora träden på Ultunas gräsmatta vid dammen. Välkomnades hem av ett gäng gråsparvar på gården.