Naturspaningen runt Gottsunda fortsätter dock i vårens tecken. Det var vid dessa två tillfällen ungefär tio grader varmt och växlande molnighet vilket även ger en skön promenad.
Den första rundan gick sålunda till Vårdsätra skog och delar av Vårdsätraslingan. Denna gång blev det ånyo delen som ligger mot Gottsundagipen samt den nordliga slingan av Vårdsätra skogsslinga.
Tur två gick en bit av Vårdsätraslingan, nämligen den lilla norra delen. Därefter ansluter jag till gula stigen via Vårdsätraslingan och fortsätter den genom skogen mellan Gottsunda och Sunnersta. Jag fortsätter Gula stigen som går över Elvira Andrés väg vid studentbostäderna och vidare ner mot Bäcklösa Natura 2000 reservatet. Här tar jag efter en stund den enklaste vägen för att gå hem för att avrunda dagens tur och få en skön vila och lite mat.

Första turen

På första turen hörde jag mycket fågel och fick dessutom  några fåglar på bild. Blåsipporna har nu kommit igång ordentligt följaktligen med rik blomning i den skuggiga skogen. Jag tar av på några av viltstigarna vilka blir tydligare allt längre in i vegetationen där de även korsas vid flera ställen. Plötsligt ser jag en mycket lerig tillika smal stig som slingrar sig genom skogen framför mig. Det har att göra med att kommunen dragit en mountaincykel leden som passerar här inne. Efter ett tag vänder jag om från viltstigarna för att fortsätta min tur på den vanliga leden. Flera fåglar hörs i skogen, men jag kan bara identifiera några av dem. Framför allt hackspetten som ”skrattar” en bit bort, och jag justerar min mössa. Koltrast såg jag dessutom på båda turerna, den är ju aktiv just nu.

Andra turen.

Tur två började likadant men nu går jag huvudsakligen vidare på Gula stigen. Den ansluter efter ett tag in på Vårdsätra skogsslinga på sin väg ner till Skarholmen. Min tur blir det motsatta hållet, därför att jag skall gå mot city genom Bäcklösa Natura 2000 reservatet där jag stannar till lite och fotar aktiviteter för att sedan gå hem. Under denna tur visade sig en pigg Nötväcka och dessutom en Trädkrypare samt även Koltrastar, Skator, Kråkor och en flygande Hackspett.