I Uppsala finns flera stigar som det finns hävd att Linné med sina lärjungar promenerade på sina exkursioner.
Jag tog en del av stigen från studenternas IP till Skarholmen. Närmare den delen som går genom Bäcklösa natura 2000 reservatet, den västra delen, och över Ultuna äng ner mot Gottsunda.

Det är verkligen varierande miljöer man passerar, allt från öppna ängar till djupaste skog. Här härskar i det fördolda rådjur, kanske någon räv och ekorre samt div. fåglar som till exempel spillkråka, större hackspett, ringduva, steglits, koltrast med många flera.

I dag riktade jag in mig på växter, bilderna nedan visar vad det fanns mest av. Jag hittade säkert inte allt som finns. Inne i skogen var det dåligt med blommor, kanske för mörkt. Även spindelnäten saknades, tystnaden brutet med något enstaka kraxande var slående. De flesta fotona kommer från Ultuna äng.
PS på vägen hit hörde jag något som lät som stjärtmes, men såg den inte.