Jag har nu kommit igång lite mer med promenaderna igen, ”el Dottore” har hittat felet.
Fina dagar med hög himmel och småfåglarna som sjunger i träden.
Det blev dryga 4 Km promenad, ska försöka lägga på lite varje gång.
De större fåglarna är högre upp och bildar en kacklande plog som pekar mot söder.
Bilderna visar lite av vad som finns i min bostads närhet just nu. Nämnda reservat är Bäcklösa Natura 2000 reservatet.