Häromdagen var jag i Bäcklösa Natura 2000 reservatet och hamnade plötsligt i en trolsk grå skog. Någon växt, troligen lövträd hade skakat av sig en väldig mängd frön som lagt sig som en grå-vit matta över allting i skogen. Det gav en märklig trolsk stämning att plötsligt befinna sig i detta gråa dunkel.