Nu är det fåglarna som har herraväldet över hela Årike Fyris. Vart man sig än vänder så är det kvitter eller kraxande eller kvackande i buskarna och på stränderna. Mycket småfågel som jag inte kan namnge då jag inte känner igen deras läten, de vill inte visa sig de små gynnarna. Bäst är att besöka området, ta några timmar på dig och bese både Övre föret vid fågeltornet och de lerbankar som håller så många vadare. Även det nedre föret med Sunnerstaviken är väl värt att besöka, däremellan ligger både Ultuna och Liljekonvaljeholmen med all sin småfågel prakt. Har du tur kan du få höra ”den grymtande grisen” ja, så låter en sumpmarksfågel som heter Vattenrall.
Vill du veta vilka arter som observerats denna dag du ser detta, gå då in på Dagens fynd i Artportalen.