En förmiddagspromenad tillsammans med en kamrat från ulleråkersområdet, vi gick över och vid ultunaåsen samt åter via Ultuna.

Vädret var fint med strålande sol och mänsklig temperatur runt 20 grader. Vi startade vid Henrik Säldes väg och gick upp på åsen vid ett lite flackare parti. Här är det lättgånget med konditionsgivande backar upp och ned. Det blev ett stopp vid en anordnad utsiktsplats på åsryggen mot kungsängens fält och boländernas industriområde.
Även Övre föret syntes till stora delar härifrån. Där fanns en del fåglar, mest gäss, några änder och vadare av okänd sort. Men även måsar, kråkor, en stor flock kajor och en Ormvråk som skådade över nejden, kollade väl vad vi var för eventuella byten. Det är ju sådant ormvråkar gör.

En hel del blommor fanns det på sina ställen, de redovisas i bildspelet nedan.

Mer om den röda prästbaggen här.

Rhagonycha fulva är dess vedertagna latinska namn, prästbagge ännu inte vedertaget, men används ändock.