I dag, den 20/11 tog jag en tur till Årike Fyris och en fågelmatning som gömmer sig i skogen. Det far en del pip och kvitter men även trastens kraxande och en kråka som höll serenad en bit bort. Följande arter kände jag igen: Knölsvan, Gräsand, ( i Fyrisån)  Gråsiska, Grönfink, Blåmes, Talgoxe, Koltrast, Sädesärla, (borde ha flyttat) och en tretåig hackspett, (sällsynt) dock inte säkert då den visade sig helt kort, tydlig vit rygg och bröst, sidorna var svarta samt inget rött synligt. Kroppsform typiskt hackspett. Hade lite tidigare hört ett mjukt lite tystare ”bipp bipp” som en lite försynt hackspett. Hann inte med någon bild. Vid hempromenaden såg jag något ljust som ”blänkte” till i buskaget, samt ett svagt knak. Efter lite spaning bekräftades min misstanke om Rådjur, två stycken som försiktigt rörde sig längst med åsfoten i min riktning.
Kom hem lagom när skymningen börjat lägga sig.