Jag har nu fortsatt turen framförallt för att ”inspektera” och dessutom gå den ganska nya strandpromenaden mellan Skarholmen och Lurbo-Thorgården. För dagen gick jag på i Vårdsätra och fortsatte därefter mot Lurbo. Det var lättgånget samt med bred och fin gångbana över sumpmarkerna. Helt klart att man har byggt med tanke på handikappade och även för andra med behov av släta gångytor.
Dessutom blev det denna dag bara några fåglar med på bild. Då främst den allestädes närvarande gräsanden guppandes långt ute på sjön. Så även i Hågaån vistades några gräsänder och de betade synbart nöjda lojt i strandkanten. Ljuset medgav inte några småfågelbilder utan stativ, därav så få fågelbilder. Vädret var helmulet med tjocka mörka moln, dessutom ett riktigt lätt snöfall i början av turen. Förövrigt blev träbanorna hala av snön och dessutom hjälpte en temp runt nollan till att göra det halt.
Totalt blev det 7,72 Km på hela varvet under två timmar.