Dalkarlskärret är en liten vattenspegel i kanten av en skogsmiljö och ängar. Den här dagen den 18/4-19 stötte jag på följande varelser: Massor av Homo Sapiens, sedan citronfjäril, nässelfjäril, padda, sånglärka, domherre, sädesärla, rörhöna, knipa, gräsand, sothöna, grågås, kanadagås, skrattmås, tofsvipa, gråhakedopping…och en liten humla.
Platsen är väldigt avkopplande med sina stora ekar och andra storvuxna träd som ger skön skugga om man tål skriet från alla skrattmåsar. Det ligger utanför Uppsala mot Hammarskogs friluftsområde. Karta.
Här finns av kommunen ordnad grillplats med ved samt vid bilparkeringen även ett enkelt avträde, en TC.