Midsommarblomman som lyser upp, blåklint. Här med den vit-gula Baldersbrå. I bakgrunden rödklöver.

Blåklint och Baldersbrå samt Rödklöver.