Är det detta som kallas skitsvamp ?

Sandsopp *** Suillus variegatus.

Vitfotad aspsopp *** Leceitum albostipitatum

Föränderlig tofsskivling ?*** Kuehneromyces mutabilis

Kan vara blodriska, **** Lactarius deterrimus

 

Röd flugsvamp, giftig

Röd flugsvamp, giftig

Brun flugsvamp giftig

Röd flugsvamp ung. Giftig

Gammal röd flugsvamp. Giftig