Denna växt är numera förbjuden och bör tas bort av kommunen. Invasiv och konkurrerande samt eroderande.
Se mer i denna PDF