Rymlingar från Botaniska trädgården under 1800 talet enligt info.