Mer om blåsippan: från Naturvårdsverket

Röd blåsippa

Blåsippa

Blåsippa

Blåsippa