Här hittar du det vi dagligdags kallar för blommor, även träd och buskar kan förekomma.