Mer om Tofsvipa i Fageln.se

 

Tofsvipor slåss…

Tofsvipor slåss ännu mer.

Tofsvipa

Tofsvipa

Tofsvipa och Grågås vilar vid varandra.

Två vilande Tofsvipor. Ströms mad, Fysingen.