Mer om Större Hackspett i Fågeln.se

 

herr S. Hackspett bygger bo

Fru S. Hackspett söker föda.

Lite närmare den större hackspetten

”Tyckte det prasslade under barken”

Ett frenetiskt hackande för att få en bohåla. Märker inte fotografens närvaro.

”Vad är du för något med så stort öga?”