Rödstjärt  Phoenicurus phoenicurus, betyder  purpurröd stjärt.

Kännetecken: 14 cm. Hannen i häckningsdräkt är färggrann, med vit panna, svart strupe och grå mantel. Stjärt och undersida rödbrun. Honan är oansenligare färgad, brunaktig med ljus undersida och tegelröd stjärt.

Finnes: En av våra mest spridda arter och finns i hela landet.

Äter insekter men ibland även bär.

Sången är kort men omväxlande, ofta med härmljud i. Kan påminna om både stenskvättans och svartvita flugsnapparens sång.

Boet byggs i någon hålighet i träd eller murar, inte så sällan i jordhålor på marken eller under stenar.