Pilfink  Passer montanus,  sparven som lever bland bergen.

Kännetecken: 15 cm. Något mindre än gråsparven, som den ofta förväxlas med. Könen är svåra att skilja åt, men gemensamt är den chokladbruna hättan, den vita kinden med en svart fläck samt den gråvita halsringen.

Förväxlingsrisk: Gråsparv: Har grå hjässa och chokladbrun nacke.

Finnes i trädgårdar, parker, bebyggelse, huvudsakligen i södra, men även i mellersta Sverige. Inte lika bunden till människan som gråsparven.

Äter Insekter och ogräsfrön.

Lätet Liknar gråsparvens, men något mera klangfullt. Den tjattrar mera och sången är en enkel och monoton ramsa sammansatt av lockläten.

Häckar Ofta i ihåliga träd i parker och alléer, under tegelpannor och i bland även i fågelholkar. Boet byggs av båda könen och består av halm, grässtrån samt fjädrar. Bildar livslånga äktenskap.