Ormvråk  Buteo buteo = vråk

Kännetecken: 55 cm. Upp till 128 cm mellan vingspetsarna. En av våra vanligaste rovfåglar. Ses ofta kretsa runt i cirklar upp på himlen eller så sitter den ofta öppet på en stolpe vid vägkanten och spanar. I flykten breda runda vingar med tydliga ljus fält i handflatan. Stjärt och vingundersidor tätt tvärbandade. Varierar kraftigt i teckningen från väldigt ljusa, till nästan helmörka individer.

Förväxlingsrisk: Bivråk: Har ljusare, grått huvud och klenare näbb.
Fjällvråk: Ryttlar oftare än övriga vråkar. Har vit övergump.

Finnes i hela landet utom i de inre delarna av Norrland och i fjällkedjan.

Lever av gnagare, ormar, grodor och maskar.

Bygger ett stort risbo, ofta i mitten, av något större träd.

Ett utdraget, klagande eller jamande vissling.