En parkrymling som sprider sig och verkar finna sig väl i Svenska vatten. Trivs med Gräsänder. Något mindre än Gräsand. Bilderna är från Enköpings hamn, där även en hona ska finnas i flocken vilket gör att vi hoppas på en lyckad häckning. Honan har viss likhet med gräsandshonan.