Kungsfiskare,  Alcedo atthis, Släktnamnet Alcedo är ett kvinnonamn ur den romerska mytologin, och atthis betyder ”en kvinna från Athen”.

Kännetecken: Ca 17-20 cm. Vingspann ca 25 cm. Kort stjärt, kompakt kropp, kort hals, stort huvud och oproportionerligt lång näbb. Grönblå ovansida och hjässa. Undersidan orangefärgad. Vit fläck på hakan och sidan av halsen.

Finnes: Södra Sverige upp till ungefär Västmanland.

Äter småfisk.

Locklätet i flykten ett kort och vasst visslande ”zii”.

Bohåla längst in i en 60-90 cm lång tunnel som paret tillsammans gräver i en brant sandbrink. Lägger normalt 5-7 vita blanka ägg. Båda föräldrar ruvar i omgångar om dagen men bara honan på natten. Äggen kläcks efter ca 3 veckor. Ungarna stannar i boet vanligtvis i ungefär 24–25 dagar. När ungarna lämnar boet är de genast självständiga. Två till tre kullar per år.

Viktiga förutsättningar för att kungsfiskaren skall trivas är stillastående eller långsamt rinnande vatten samt sandbrinkar som stupar brant mot vattnet.

Trots sin färgstarka fjäderdräkt kan kungsfiskaren vara svår att få syn på. När den spanar efter fisk sitter den upprätt, ofta mycket stilla på en gren som sticker ut över vattnet. Ibland ryttlar den innan den dyker lodrätt ner i vattnet. Kungsfiskaren måste äta cirka 60% av sin kroppsvikt varje dag. Dess flykt är snabb, rak och sker ofta lågt över vattenytan.

På vintern drar de sig undan is och snö och förekommer då oftare vid t.ex. åmynningar närmare kusten där isen inte lägger sig. Under kalla vintrar kan större delen av beståndet stryka med.