Kungsfiskare, hanen har helt mörk / svart näbb. Honans näbb är orange på undre näbbhalvan.

Kungsfiskare, hona med fisk, han får se på.

Kungsfiskarhanen på vakt.