Kråka  Corvus corone betyder, korp, kråka,kråka.

Kännetecken: 47 cm. Grå på ryggen och undersidan, i övrigt helsvart. Könen lika.

Finnes: Kråkan förekommer allmänt i hela landet och föredrar miljöer i närheten av bebyggelse eller odlad mark, men kan förekomma långt in i skogstrakter och i den yttersta skärgården.

Allätare, exempelvis as, avfall, säd, mask, fågelägg, fågelungar m.m.

Ett kraxande läte, vanligen upprepat flera gånger.

Häckar vanligen högt upp i en grenklyka i ett barr – eller lövträd. Det är huvudsakligen honan som står för bobygget. Boet består av torra kvistar, jord och lera. Vanligtvis bildar arten livslånga revir.