Gråkråka

Gråkråka

Här säger den Kraaa kraaa

Grå kråkan sitter bra i grantoppen och spanar.

Hem till boet med en sork.