Knipa  Bucephala clangula vilket betyder ungefär tjurhuvud med klingande vingar.

Typiska kännetecken: 40 – 48 cm. Vit med svart rygg. Ett trekantigt svart-grönt huvud med en rund vit fläck vid näbbroten. Honan grå med brunt huvud.

Förväxlingsrisk: Vigg: Mer svart. Endast sidorna är vita.

Finnes vid alla typer av sötvatten, men verkar föredra måttligt djupa sjöar och dammar med gles förekoms av vattenväxter.

Äter snäckor, musslor, insektslarver och en del fröer.

Hannen frambringar i flykten ett typiskt vinande vingljud. Under sitt spel låter hannen höra ett ljudligt snabbt ”ve-veäk” följt av ett lågt knarrande läte.

Häckar i holkar, spillkråkebon eller ihåliga träd.