Kanadagås,  Branta canadensis,  som betyder bränd gås från kanada.

Typiska kännetecken: 90-110 cm. Den största gåsen som häckar i Sverige. Känns lätt igen på sin storlek, sin långa svarta hals, och sina vita kinder. Har i övrigt en brunaktig fjäderdräkt.

Förväxlingsrisk: Vitkindad gås: Betydligt mindre, 58 – 69 cm, och med vita kinder och vit panna. Oftast ett svart band som förbinder det svarta ögat med den svarta näbben.

Spridd över större delen av södra landet, samt längs med Norrlandskusten och sporadiskt även inne i Norrland. Ökar snabbt i Sverige och kan snart finnas lite varstans nedanför fjällkedjan.

Äter mest undervattensväxter, gräs, örter och spillsäd.

Vanligaste lätet är ett tvåstavigt, ljudligt trumpetande ”ka-honk”, ”ka-honk”.

Häckar både vid sött och salt vatten och trivs vid sjöar av de mest olika typer. Bygger sitt bo helst på en liten holme eller på en låg åsrygg ute på en myr.