Mer om Havsörn på denna länk. Fågeln.se

Havsörn

Havsörnen örnie