Gråsiska  Carduelis flammea vilket betyder flammande eldröd steglits.

Typiska kännetecken: 13 cm. En grå-brunspräcklig liten fågel med röd pannfläck och en liten svart haklapp.

Förväxlingsrisk: Grönsiska: Har alltid något grönt i dräkten, vilket gråsiskan aldrig har.
Vinterhämpling: Saknar svart haklapp. Mer brunaktig i dräkten och inget rött på huvudet.

Häckar företrädelsevis i Norrland, men kan vissa år även häcka långt söderut.

Äter helst björkfrön men äter även fröer från andra örter. Under sommaren även insekter och fjärilslarver.

Lätet är ett upprepat ”djäck djäck serrrrrr”.

Häckar gärna i glesa koloniliknande förband. Boet läggs i granar, tallar, enar eller björkar på varierande höjd.

Namnet gråsiska nämns första gången 1611, men är säkert äldre en så. ”Grå” syftar på artens övervägande grå fjäderdräkt. ”Siska” anses vara ljudhärmande. Arten har även kallats iris och vinterhämpling.