Gråhäger  Ardea cinerea  Läte

Kännetecken: 84 – 102 cm. Vingbredd 155 – 175 cm. I huvudsak grå på ovansidan och vit eller ljusgrå på undersidan. Flyger med kupade vingar, och framifrån syns då vita fläckar på vingknogarna. Flyger med indragna hals, och även när den står har den ofta halsen krökt. Sitter gärna i träd.

Förväxlingsrisk: Trana: Tranor sitter praktiskt taget aldrig i träd. Både stående som flygande tranor har oftast en rak hals. Tranan har en yvig plym som döljer stjärten.

Häckar mest i södra delarna av Sverige. Undantag är Öland och Gotland där den uppträder mer sporadiskt. Häckar mer sällsynt i mellersta Sverige.

Äter fisk, grodor, vatteninsekter, maskar och ibland även sorkar och möss.

Ett ljudligt hest kraxande ”kah-ährk”.

Trivs bäst tillsammans i större eller mindre kolonier. Boet byggs oftast högt uppe i ett träd, men det kan även duga med lägre buskar, i vassen eller sällsynt på marken.