Den finns i många olika färgteckningar.

Denna är nära ursprungsteckningen.

Genom idog matning kan de bli mycket tama fort.

Kan ses i många olika miljöer.

Får ibland annorlunda färger på fjädrarna.