Blåmes

Parus caeruleus  Sång
KÄNNETECKEN 12 cm. Mindre än talgoxe, har blå hjässa. Hannen är mer lysande blå än honan. Brett vitt band ovanför ögonen. Undersidan gul med en smal mörk strimma på bröstet. Stjärt och vingar blå. Ungfåglar är gula undertill, gröna ovan.
Häckar i löv och blandskog i stora delar av landet, mindre vanlig i Norrlands inland.