Mer om Blåmesen i Fageln.se 

Blåmes på en buskgren vid tegelvägg

Blåmes

Blåmes

Blåmes

Blåmes och talgoxe vid matning. Talgoxe med ryggen mot kameran.

Mer om blåmesen.