Parkplantering i Öregrund

Skärgårdsklippor i Öregrund

Höstlöv i stadsparken Gävle

Skärgårdsklippor Öregrund

Utsikt över Ålands hav från Fyrparken i Öregrund.

Vinterståndare i Bäcklösa äng.

Gångbron över Bäcklösa bäck.

Bäcklösa naturreservat

Norra lunsen Mars 2017

Kung Jans väg

En myrglänta i lunsen.

Spång över sumpmark

Hyreshus i Lunsen.

Större myr skymtar mellan träden.

Källflöden angriper isen underifrån

 

Påfrysning

Fågeltornet övre föret i Årike fyris.

Spången till fågeltornet Övre föret årike fyris.

Sedan länge en övergiven träbåt.

Bäcklösa bäck sommaren 2017

Trappa ner till bron över Bäcklösa bäck.

Ek i hassel lund Nåntuna

Höstlöven skiner i kapp. Nåntuna

Tamkatt på span från favoritstenen.

Inte alltid bra att vara svart. Katten syns bra där på stenen.

Solnedgång över lada i Nåntuna sen höst 2017

Solnedgång över hästhagarna i Nåntuna hösten 2017

 

 

Eftermiddags sol över damm i Ultuna januari 2018

 

 

Välmatat rönnbärsträd, Bäcklösa ängar Sept. 2017

Vindfälle av gran, legat några år då grenarna börjat ge vika. Bäcklösa reservatet. 2017

Miljöbild av fyrisån. Biotopia. Abborrar.

Fotogömsle

Vindbron i Fyrisån från Övre föret.

Övre föret i Fyrisån mot Nåntunaskogen taget från fågeltornet.

Övre föret i Fyrisån mot ”Viktoria området”. Taget från fågeltornet. Sköna sommarmoln. I buskaget till vänster ligger ”Gömslet”.