Minken är ett olycksfall/attentat från miljökämpar som genom att släppa ut dessa svårt skadar naturen då minken inte hör hemma i denna fauna. Den är svår på både fåglar och fågelägg Samt allt den kan komma över som är ätbart.

Mer om mink här.  Nyaarter.n.nu

Åsså sträcker vi på oss…

Minken i full språng