I undermenyer finns motiven grupperade efter art, Här kan en del ”spillbilder” placeras. Sådana som är svåra att gruppera.